top of page

+wasze dane

Regulamin Miłostek

Cześć!

Ponieważ zdecydowaliście się na sesję w Miłostkach, chcę Was zapoznać z regulaminem który obowiązuje w studiu. Przeczytajcie go uważnie! Później już czekają nas same przyjemności - obiecuję!

 1. Rezerwacja terminu sesji następuje w chwili wpłacenia zaliczki (100zł) na wskazany numer konta. Brak wpłaty w ciągu 5 dni jest jednoznaczny z rezygnacją z terminu. Dane do przelewu: 55 1050 1461 1000 0090 8224 7355 (ING bank śląski) Jak w Bajce spółka z o.o. TYTUŁ "imię, nazwisko + data i godzina sesji"

 2. Zaliczka jest zwrotna w przypadku niewykonania sesji fotograficznej z przyczyn leżących po stronie przyjmującego zamówienie.

 3. Zaliczka jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z terminu lub chęci przełożenia sesji na inny termin przez zamawiającego.

 4. Akceptując regulamin oświadczacie że zapoznaliście się z moim dorobkiem, akceptujecie jego styl, percepcję kadru, obrazu, kolorystykę wykonywanych fotografii oraz artystyczną interpretację fotograficzną.

 5. Spóźnienie na sesje skutkuje skróceniem czasu trwania zdjęć.

 6. Spóźnienie powyżej 30 minut skutkuje odwołaniem sesji i zatrzymaniem zaliczki za termin - nie jestem w stanie Wam zapewnić zadowalających efektów w mniej niż 30 minut, także bardzo Was proszę o punktualność! 

 7. Na sesji może pojawić się wyłącznie wcześniej ustalona ilość osób.

 8. Zdjęcia poddane wstępnej obróbce, zostaną dostarczone zamawiającym w ciągu 10 dni roboczych poprzez link wysłany na adres email. 

 9. Czas na wybór zdjęć to 7 dni roboczych, po tym czasie nie jestem w stanie zagwarantować terminu oddania materiału.

 10. Gotowy materiał przekazywany jest po 14 dniach roboczych w formie online.

 11. Gotowy album przygotowywany jest w ciągu 30 dni roboczych (czas może być krótszy w zależności od pracy drukarni)

 12. Rozliczenie za sesje następuje w dniu zdjęć gotówką, lub dzień przed/dzień po sesji - przelewem na wskazany numer konta.

 13. Rozliczenie za dodatkowe ujęcia następuje przed oddaniem całego, gotowego materiału.

 14. Zgoda na udostępnianie wizerunku jest dobrowolna i można ją zmienić w każdej chwili poprzez informację w wiadomości skierowanej do przyjmującego zamówienie.

 15. Zdjęcia po obróbce stanowią spójną całość, dlatego zamawiający nie mogą udostępniać materiału po dokonaniu własnych modyfikacji i przeróbek (filtry z insta również się liczą)

 16. Wasze dane w formularzu służą wyłącznie do usprawnienia komunikacji, nie będą przesyłane osobom trzecim - wypełnijcie go jeżeli decydujecie się na sesję i akceptujecie powyższy regulamin.

Do zobaczenia!

Do zobaczenia na sesji!

bottom of page